Skład Kolegium Sędziów WZKaj

Jolanta Rzepka Przewodnicząca Kolegium Sędziów
Agata Dziamska Z-ca Przewodniczącego Kolegium Sędziów
Izabela Dylewska-Światowiak Przedstawiciel Kajakarstwa Klasycznego
Anita Kaczmarek Sekretarz
Mariusz Sikora Przedstawiciel Techniczny