ODWOŁANE Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków WZKaj 17.05.2021

ODWOŁANE Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków WZKaj 17.05.2021

Przypominamy, że 17 maja 2021 planowane było
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków WZKaj

Decyzją Prezesa Wielkopolskiego Związku Kajakowego, Ireneusza Pracharczyka, informujemy o
ODWOŁANIU
wyborów
bez podawania kolejnego terminu.

Data i godzina Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków WZKaj zostanie ponownie wyznaczona
a informacja zostanie przekazana do Wielkopolskich Klubów w regulaminowym terminie. 
JR