Długodystansowe Regaty im. Rafała Piszcza - ZAPOWIEDŹ

Długodystansowe Regaty im. Rafała Piszcza - ZAPOWIEDŹ

ZAPOWIEDŹ 4 / 2015

DŁUGODYSTANSOWYCH REGAT KAJAKOWYCH IM. RAFAŁA PISZCZA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejsce , termin , organizator    

Regaty odbędą się w dniu 27.06.2015 o godz. 10.30 Długodystansowe Regaty Kajakowe im. RAFAŁA PISZCZA
na torze regatowym Malta, organizatorem jest Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu

Uczestnictwo

  • w regatach mogą startować seniorzy, juniorzy, juniorzy mł , młodzicy i dzieci zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego. Dzieci mogą startować w 1 konkurencji , start w kategorii C-4 VIKING jest startem dodatkowym.

Konkurencje i Program

juniorki młodsze 99-2000                    2000 m           K-1          10.30

juniorzy młodsi 99-2000                     2000 m           C-1

juniorzy młodsi 99-2000                     2000 m           K-1

 

juniorki + seniorki 98 i starsi               2000 m           K-1

juniorki + seniorki 98 i starsi               2000 m           C-1

juniorzy + seniorzy 98 i starsi             2000 m           C-1

juniorzy + seniorzy 98 i starsi             2000 m           K-1

 

wyścig turystyczny open                    500 m            T-2

wyścig niepełnosprawnych open           500 m            V-1

mastersi                                          500 m            K-1

mastersi                                          500 m            C-1

 

chłopcy 2004-2005                          1000 m         K-1

chłopcy 2004-2005                          1000 m         K-2

chłopcy 2004-2005                          1000 m         K-4

chłopcy 2004-2005                          1000 m         C-1

chłopcy 2004-2005                          1000 m         C-2

 

dziewczynki 2004-2005                    500 m          K-1

dziewczynki 2004-2005                    500 m          K-2

dziewczynki 2004-2005                    500 m          K-4

dziewczynki 2004-2005                    500 m          C-1

dziewczynki 2004-2005                    500 m          C-2

 

turystyczne canoe open (2003 i młodsi)                 CT-4             200 m

młodzicy 2001-2003                                  K-1,K-2,K-4,C-1,C-2 ,        2000 m

młodziczki 2001-2003                                K-1,K-2,K-4,C-1,               2000 m

Zgłoszenia, losowanie, odprawa.

-   zgłoszenia imienne wraz z listą zbiorczą, należy dostarczyć najpóźniej na losowanie. Zgłoszenie należy wysyłać na adres e-mail: wzkaj@wp.pl , biuro@wzkaj.poznan.pl

-   losowanie z udziałem sędziego głównego odbędzie się w dniu 18.06.2015 r. o godzinie 16.00 w biurze WZKaj Poznań ul. Reymonta 35.

- odprawa techniczna odbędzie się w dniu 27.06.2015 r. o godz.9.00 w sali audiowizualnej toru regatowego Malta.

- w czasie trwania regat kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację zawodniczą (książeczki zdrowia, potwierdzona umiejętność pływania) i umożliwić komisji sędziowskiej jej kontrolę.

Opłaty

-   za zgłoszoną osobę ½ wysokości obowiązującej diety. Z opłaty startowej zwolnieni są młodzicy oraz dzieci.

-   za każdą zmianę dokonaną z listy zbiorczej 1-krotna wysokość obowiązującej diety.

-   za dogłoszenie osady z listy zbiorczej na 1-godz. przed odprawą: 5-krotna wysokość diety.

-   vadium za protest: 10-krotna wysokość obowiązującej diety.

Sposób przeprowadzenia regat.

-   regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem biegów płaskich i niniejszą zapowiedzią.

-   wyścigi przy sprzyjających warunkach atmosferycznych będą odbywać się z nawrotami.

-   numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady

-   koszty organizacji pokrywa WZKaj

-   Kolegium Sędziów WZKaj wyznaczy komisję sędziowską

-   szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną

-   drużyny, które zajmą I-III miejsce otrzymują puchary,

-   zawodnicy, którzy zajmą I-III miejsce otrzymują medale

-   punktacja prowadzona będzie za miejsca I-IX

I miejsce                – 10 pkt.

IX miejsce                – 1 pkt.

-   do punktacji doliczeni będą młodzicy startujący w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w konkurencjach K1 i C1

-   suma punktów z poszczególnych biegów będzie doliczona do punktacji drużynowej

-   w punktacji drużynowej biorą udział kluby, których zawodnicy będą startować w konkurencji junior mł lub junior+senior oraz K1 lub C1 młodzików i dzieci

-   Organizator dopuszcza zgłoszenie zawodnika młodszego w starszej kategorii wiekowej

NAJLICZNIEJ OBSADZONY WYŚCIG BĘDZIE WYŚCIGIEM MEMORIAŁOWYM RAFAŁA PISZCZA

REGATY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW :

SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

URZĘDU MIASTA POZNANIA

ZAPOWIEDŹ DO POBRANIA:

sport_MRP_2015

Archiwa