Długodystansowe Regaty Kajakowe im. Rafała Piszcza - zapowiedź

Długodystansowe Regaty Kajakowe im. Rafała Piszcza - zapowiedź

ZAPOWIEDŹ  4 / 2014

  1. DŁUGODYSTANSOWYCH REGAT KAJAKOWYCH 

IM. RAFAŁA PISZCZA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.     Miejsce , termin , organizator       

Regaty odbędą się w dniu 28.06.2014 o godz.
- 10.30 Długodystansowe Regaty Kajakowe im. RAFAŁA PISZCZA
- 11.00 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
na torze regatowym Malta, organizatorem jest Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu

 

2.     Uczestnictwo

-          w regatach mogą startować seniorzy, juniorzy, juniorzy mł , młodzicy i dzieci zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego

 

3.      Konkurencje i Program

1.   juniorki młodsze                          2000 m           K-1          10.30

2.   juniorzy młodsi                           2000 m           C-1

3.   juniorzy młodsi                           2000 m           K-1

 

4.   juniorki + seniorki                       2000 m           K-1

5.   juniorki + seniorki                       2000 m           C-1

6.   juniorzy + seniorzy                     2000 m           C-1

7.   juniorzy + seniorzy                     2000 m           K-1

 

8.   wyścig turystyczny                      500 m            T-2

9.   wyścig niepełnosprawnych            500 m            V-1

10. weterani                                    500 m            K-1

11. weterani                                    500 m            C-1

4.     Zgłoszenia, losowanie, odprawa.

-   zgłoszenia imienne wraz z listą zbiorczą, należy dostarczyć najpóźniej na losowanie. Zgłoszenie należy wysyłać na adres e-mail: wzkaj@wp.plbiuro@wzkaj.poznan.pl

-   losowanie z udziałem sędziego głównego odbędzie się w dniu 19.06.2014 r. o godzinie 16.00  w biurze WZKaj Poznań ul. Reymonta 35.

-   odprawa techniczna odbędzie się w dniu 28.06.2014 r. o godz.9.00 w sali audiowizualnej toru regatowego Malta.

- w czasie trwania regat kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację zawodniczą (książeczki zdrowia, potwierdzona umiejętność pływania) i umożliwić komisji sędziowskiej jej kontrolę.

 

5.     Opłaty

-   za zgłoszoną osobę ½ wysokości obowiązującej diety w kategorii jun. Mł, junior, senior

-   za każdą zmianę dokonaną z listy zbiorczej 1-krotna wysokość obowiązującej diety

-   za dogłoszenie osady z listy zbiorczej na 1-godz. przed odprawą: 5-krotna wysokość diety

-   vadium za protest: 10-krotna wysokość obowiązującej diety

 

Sposób przeprowadzenia regat.

-   regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem biegów płaskich i niniejszą zapowiedzią.

-   wyścigi przy sprzyjających warunkach atmosferycznych będą odbywać się z nawrotami.

-   numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady

-   koszty organizacji pokrywa WZKaj

-   Kolegium Sędziów WZKaj wyznaczy komisję sędziowską

-   szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną

-   drużyny, które zajmą I-III miejsce otrzymują puchary,

-   zawodnicy, którzy zajmą I-III miejsce otrzymują medale

-   punktacja prowadzona będzie za miejsca I-IX

 

I miejsce                – 10 pkt.

IX miejsce                – 1 pkt.

 

-   do punktacji doliczeni będą młodzicy i dzieci startujący w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików i Dzieci w konkurencjach K1 i C1

-   suma punktów z poszczególnych biegów będzie doliczona do punktacji drużynowej

-   w punktacji drużynowej biorą udział kluby, których zawodnicy będą startować w konkurencji junior mł lub junior+senior oraz K1 lub C1 młodzików i dzieci

-   Organizator dopuszcza zgłoszenie zawodnika młodszego w starszej kategorii wiekowej

 

NAJLICZNIEJ OBSADZONY WYŚCIG BĘDZIE WYŚCIGIEM

MEMORIAŁOWYM RAFAŁA PISZCZA

Pobierz zapowiedź regat w formie PDF:

sport_PP

 

Archiwa