II. Memoriał Andrzeja Królikowskiego - zapowiedź regat

II. Memoriał Andrzeja Królikowskiego - zapowiedź regat

ZAPOWIEDŹ

 

  1. MEMORIAŁ ANDRZEJA KRÓLIKOWSKIEGO

____________________________________________________________________________________

 

1. Miejsce , termin , organizator

- regaty odbędą się w dniu 21.09.br o godz. 11.00 na torze regatowym Malta

- organizatorem jest Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu wraz z KS Energetyk Poznań

 

2. Uczestnictwo, konkurencje

 

Zawody rozegrane zostaną w formie dwuboju łączonego (wyścig kajakowy 2 km i bieg terenowy ok. 1 km) w kategoriach:

 

- dzieci dziewczynki K-1

- dzieci chłopcy K-1

- dzieci chłopcy C-1

 

- młodzicy K-1

- młodziczki K-1

- młodzicy C-1

 

- juniorzy młodsi K-1

- juniorki młodsze K-1

- juniorzy młodsi C-1

 

- junior-senior K-1

- juniorki- seniorki K-1

- juniorki- seniorki C-1

- junior-senior C-1

 

- weterani K-1

- turyści T-1

- dzieci dziewczynki / młodziczki C-1

 

  1. Zgłoszenia, losowanie, odprawa.

- zgłoszenia imienne wraz z listą zbiorczą, należy dostarczyć najpóźniej na losowanie. Zgłoszenie należy wysyłać elektronicznie, na adres e-mail: wzkaj@wp.pl , biuro@wzkaj.poznan.pl

- losowanie z udziałem sędziego głównego odbędzie się w dniu 14.09.2014 roku o godzinie                                               11.00 w siedzibie WZKaj Poznań ul. Reymonta 35

- ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem losowania

- odprawa techniczna odbędzie się w dniu 21-09-2014 roku o godzinie 10.00 w sali audiowizualnej    toru regatowego Malta

- w czasie trwania regat kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację zawodniczą (książeczki zdrowia, poświadczona umiejętność pływania) i umożliwić komisji sędziowskiej jej kontrolę.

 

  1. Opłaty

-   za każdą zgłoszoną osobę: 5 PLN, za każdą zmianę dokonaną z listy zbiorczej: 1-krotna wysokość obowiązującej diety

-          vadium za protest: 10-krotna wysokość obowiązującej diety

-          za zgłoszenie osady na jedną godz. przed rozpoczęciem odprawy technicznej 5-krotna wysokość obowiązującej diety

 

6.   Sposób przeprowadzenia regat

-        regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem i niniejszą zapowiedzią

-        koszty organizacji pokrywa WZKaj

-        numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady

-        Kolegium Sędziów WZKaj wyznaczy komisję sędziowską

-        szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną

-        zawodnicy w kategorii dzieci startują obowiązkowo w kapokach

-        zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III, otrzymują medale

-        nagrody rzeczowe w miarę możliwości organizatora za I miejsce

-        puchar dla najlepszego kajakarza, kanadyjkarza, kajakarki

 

 

ZAPOWIEDŹ DO POBRANIA:

sport_MAK