Kurs Sędziego PZKaj - nabór kandydatów 2017

Kurs Sędziego PZKaj - nabór kandydatów 2017

Kolegium Sędziów przy Wielkopolskim Związku Kajakowym zaprasza wszystkich chętnych na kurs kajakarstwa klasycznego i maratonu, który odbędzie się po 10.03.2017.

Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym

Termin zgłoszeń do 28.02.2017

Miejsce zajęć: Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe, ul. Wł. Reymonta 35 w Poznaniu.

Koszt kursu:  to 150,00 PLN płatne gotówką na pierwszych zajęciach. W ramach opłaty za kurs uczestnik otrzymuje aktualne przepisy, inne materiały szkoleniowe, licencję sędziowską – po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego

Wymagania dla kandydatów:

  • wiek – ukończone 18 lat,
  • dobry stan zdrowia – potwierdzony oświadczeniem

Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail:

biuro@wzkaj.poznan.pl

Poniżej przedstawiamy procedurę niezbędną do zakwalifikowania kandydata do udziału w kursie:

  1. wypełnienie podania kandydata na sędziego PZKAJ wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia,
  2. złożenie oświadczenia o niekaralności,
  3. dołączenie 2 podpisanych zdjęć legitymacyjnych,
  4. uiszczenie opłaty za udział w kursie w wysokości 150 zł.

Inne :

  1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu jest frekwencja w kursie na poziomie min. 75 proc.
  2. Pozytywne zdanie egzaminu końcowego

Pliki do pobrania:

Zgloszenie-kurs sedziego PZKAJ

Oświadczenie kandydata o niekaralności 

Archiwa