LXXVII Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajakarstwie Klasycznym, Regaty Eliminacyjne Seniorów III Mistrzostwa Polski w Parakajakarstwie

LXXVII Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajakarstwie Klasycznym, Regaty Eliminacyjne Seniorów III Mistrzostwa Polski w Parakajakarstwie

zapowiedz LXXVII Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajakarstwie Klasycznym, Regaty Eliminacyjne Seniorów
III Mistrzostwa Polski w Parakajakarstwie

 

Miejsce, termin, organizator:

Mistrzostwa Polski Seniorów oraz Mistrzostwa Polski w Parakajakarstwie zostaną rozegrane w dniach 31.05-01.06.2014 r. na torze regatowym „Malta” w Poznaniu. Organizatorem, na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego, jest Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu.

 

Uczestnictwo:

W Mistrzostwach Polski Seniorów mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 1999 roku i starsi. Seniorzy (1995 i starsi) mają prawo startu w dowolnej ilości konkurencji (nie obowiązuje pkt.5.3.4. Regulaminu Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego). Ilość możliwych startów będzie wynikała z programu konkurencji ustalonego w podanej niżej kolejności i ułożonego bez dodatkowych przerw czasowych. Juniorzy (96-99) mogą startować tylko w trzech konkurencjach (wg pkt 5.3.4. RWKK).

Prawo startu mają tylko i wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego.

W mistrzostwach mogą brać udział osady reprezentujące jeden klub.

W Mistrzostwach Polski w Parakajarstwie mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 1999 i starsi.

Prawo startu mają tylko i wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego.  W mistrzostwach mogą brać udział zawodnicy reprezentujące jeden klub. Obowiązują przepisy „ICF Paracanoe  RULES” i “ICF Paracanoe Classification Guidelines” z 2011 roku ze zmianami na 2012 rok.

Obowiązuje posiadanie klasy startowej na podstawie badań przez  polskich lub międzynarodowych klasyfikatorów medycznych w   parakajakarstwie  posiadających  certyfikaty ICF.   Dla zawodników bez  klasy startowej badania klasyfikacji medycznej  odbędą się w dniu 31 maja.

Obowiązują aktualne – udokumentowane badania sportowo-lekarskie.

 

Konkurencje:

Konkurencje Mistrzostw Polski Seniorów:

Kobiety:               200 m           K-1, K-2, C-1, sztafeta K-1x4,

500 m           K-1, K-2, K-4, C-2,

1000 m         K-1, K-2,

5000 m         K-1,

Mężczyźni:           200 m           K-1, K-2, C-1,C-2, sztafety K-1x4 i C-1x4,

500 m           K-1, K-2, C-1,C-2,

1000 m         K-1, K-2, K-4, C-1, C-2, C-4,

5000 m         K-1, C-1,

 

Konkurencje Mistrzostw Polski w Parakajakarstwie:

Kobiety:               200 m           K-1, V-1  w klasach  LTA, TA, A

Mężczyźni :          200 m            K-1, V-1 w klasach  LTA, TA, A

 

Ramowy program:

I dzień 30.05.2014 r. (piątek) – odprawa techniczna godz. 19.00

 

II dzień 31.05.2014 r. (sobota) – pierwszy wyścig godz. 8.00

kajakarze i kobiety:

200 m kwalifikacje i finały - przed obiadem

po obiedzie kwalifikacje na dystansie 500 m

 

kanadyjkarze

1000 m kwalifikacje i finały - przed obiadem

po obiedzie kwalifikacje na dystansie 500 m

 

Ewentualne badania lekarskie parakajakarzy

 

III dzień 01.06.2014 r. (niedziela) – pierwszy wyścig godz. 8.00

kajakarze i kobiety

rano finały na 500 m, następnie kwalifikacje i finały na 1000 m

 

kanadyjkarze

rano finały na 500 m, następnie kwalifikacje i finały na 200 m

 

5000 m finały

 

Eliminacje i finały na dystansie 200 m zawodników niepełnosprawnych – pierwszy wyścig godz. 11.00

Program minutowy zostanie podany w późniejszym terminie.

Podczas odprawy technicznej Sędzia Główny ma prawo zmienić program minutowy, ustalony na losowaniu.

 

Zgłoszenia, losowanie, odprawa:

Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach wraz z listą zbiorczą z dopiskiem „MPS” należy wysłać na adres: Wielkopolski Związek Kajakowy, ul Reymonta 35, 60-791 Poznań, tel. 694600644,

e-mail: wzkaj@wp.pl. Losowanie odbędzie się dnia 22.05.2014 r. o godz. 17.00 Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem losowania. Odprawa kierowników ekip i sędziów odbędzie się w dniu 30.05.2014 r. o godz. 19.00 w sali konferencyjnej toru regatowego „Malta”. Kierownicy ekip będą mogli odbierać program regat od godz. 16.00 w miejscu odprawy.

Zgłoszenia w MPP:

Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach wraz z listą zbiorczą z dopiskiem „MPP” należy wysłać na adres  Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów START ; ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań   mail: romuald@start.org.pl  do dnia 22.05.2014 r.

Uwaga:

Zgodnie z pkt. 5.3.2 aktualnego regulaminu wyścigów kajakarstwa klasycznego – kierownicy ekip muszą dostarczyć oryginały podpisanych list zbiorczych (ze stosownym oświadczeniem) PRZED ROZPOCZĘCIEM ODPRAWY TECHNICZNEJ, mimo wcześniejszego wysłania listy, drogą elektroniczną.

 

Opłaty:

Za każdego zgłoszonego zawodnika (z listy zbiorczej) – 1 krotna wysokość obowiązującej diety.

Za dogłoszenie zawodnika – 10 krotna wysokość diety. Vadium za protest – 10 krotna wysokość diety. Vadium za odwołanie – 20 krotna wysokość diety.

 

Sposób przeprowadzenia regat:

Podczas Mistrzostw Polski Seniorów, we wszystkich konkurencjach, jeżeli wystartuje min.19 osad, rozegrane zostaną finały A i B. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w Mistrzostwach Polski Seniorów oraz Mistrzostwach Polski w Parakajakarstwie otrzymują medale. Organizator umożliwia ważenie łodzi od godz. 17.00 w dniu 30.05.2014 r. Konkurencje, do których zgłoszono maksimum 9 osad (bezpośredni finał), zostaną rozegrane przy minimum 4-ch osadach, które zameldują się u startera gotowe do wyścigu (w przypadku mniejszej ilości osad na starcie wyścig nie odbywa się). W przypadku zbyt malej ilości zgłoszeń do Mistrzostw Polski w Parakajakarstwie w konkurencji i klasach starty będą łączone. Tytuł i medale otrzymują zawodnicy jeśli wystartuje minimum czterech w konkurencji i klasie przy czym zawodnik może zdecydować się na start z zawodnikami z klas o wyższej sprawności – wówczas będzie mógł walczyć o tytuł mistrzowski ( np. zawodnik klasy TA startuje w klasie LTA)

Numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca – istnieje możliwość wypożyczenia u organizatora (za kaucją). System zaliczania osad do kolejnych wyścigów i finałów – zgodny z Regulaminem Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego.

Różne:

Każda łódź biorąca udział w regatach powinna posiadać urządzenia chroniące ją przed zatonięciem – musi być niezatapialna.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające. Organizator służy pomocą w rezerwacji noclegów i wyżywienia. Zamówienia do dnia 19.05.2014 r. należy składać na adres: Wielkopolski Związek Kajakowy, ul. Reymonta 35, 60-791 Poznań, e-mail: wzkaj@wp.pl.

 

POBIERZ ZAPOWIEDŹ IMPREZY:

MPS_ZAPOWIEDZ