Memoriał Andrzeja Królikowskiego - ZAPOWIEDŹ

Memoriał Andrzeja Królikowskiego - ZAPOWIEDŹ

ZAPOWIEDŹ   nr 1/2015

REGATY KAJAKOWE

MEMORIAŁ ANDRZEJA KRÓLIKOWSKIEGO

___________________________________________________________________________

 Miejsce , termin , organizator

 • regaty odbędą się w dniu 11.04.2015 r. o godz.11.00 na torze regatowym Malta
 • organizatorem jest Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu

Uczestnictwo

-   regatach mogą startować seniorzy, juniorzy, juniorzy mł , młodzicy i dzieci

Konkurencje regat

- seniorzy 96 i starsi                               1000 m                         K-1, C-1,

- seniorki 96 i starsi                                1000 m                         K-1,

- kobiety open                                       200 m                           C-1 OPEN

- juniorzy 97-98                                     1000 m                         K-1, C-1,

- juniorki 97-98                                      1000 m                         K-1,

- juniorzy mł. 99-2000                             1000 m                         K-1, C-1,

- juniorki mł. 99-2000                              1000 m                         K-1,

- młodzicy 2001-2002                              1000 m                         K-1, C-1,

- młodziczki 2001-2002                            1000 m                         K-1,

- dzieci chłopcy 2003 i młodsi                    1000 m                         K-1,

- dzieci chłopcy 2003 i młodsi                    200 m                           C-1

- dzieci dziewczynki 2003 i młodsi              1000 m                         K-1

- dzieci open 2003 i młodsi                       200 m                           C-4 VIKING

- mastersi open                                      1000 m                         K-1, C-1

UWAGA:

Dystans dla C- 1 dzieci chłopców oraz C-1 kobiet open odbędzie się na dystansie 200 m.

Start w kategorii C-4 VIKING jest startem dodatkowym dla dzieci bez podziału na płeć.

Kolejność wyścigów ustalona zostanie po losowaniu.

Zgłoszenia, losowanie, odprawa.

 • zgłoszenia imienne wraz z listą zbiorczą, należy dostarczyć najpóźniej na losowanie. Zgłoszenie należy wysyłać elektronicznie, na adres e-mail: wzkaj@wp.pl
 • losowanie z udziałem sędziego głównego odbędzie się w dniu 04.2015 roku w biurze WZKaj Poznań ul. Reymonta 35
 • odprawa techniczna odbędzie się w dniu 11.04.2015 r. o godzinie 9.30 w sali audiowizualnej toru regatowego Malta
 • w czasie trwania regat kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację zawodniczą
  / książeczki zdrowia/ i umożliwić komisji sędziowskiej jej kontrolę.
 • w konkurencjach zaliczanych do Rankingu startują obowiązkowo zawodnicy Kadry Wojewódzkiej Młodzików.

Opłaty

 • za każdą zmianę dokonaną z listy zbiorczej: 1-krotna wysokość obowiązującej diety
 • za dogłoszenie osady z listy zbiorczej na 1-godz. przed odprawą techniczną: 5-krotna wysokość diety
 • vadium za protest: 10-krotna wysokość obowiązującej diety

Sposób przeprowadzenia regat.

 • regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem biegów płaskich i niniejszą zapowiedzią.
 • numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady
 • koszty organizacji pokrywa WZKaj
 • Kolegium Sędziów WZKaj wyznaczy komisję sędziowską
 • szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną
 • zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
 • zawodnicy w kategorii dzieci startują obowiązkowo w kapokach, młodzicy wg uznania kierowników ekip poszczególnych klubów
 • zawodnicy zajmujący miejsca I-III otrzymują medale.
 • w przypadku braku obsady w danej konkurencji istnieje możliwość na wniosek Trenera koordynatora WZKaj, łączenia konkurencji w różnych kategoriach wiekowych oraz zgłoszenia zawodnika młodszego w starszej kategorii wiekowej

WAŻNE !

Wyścigi juniorów i juniorów młodszych są kwalifikacją do konsultacji wiosennej. Wyścigi odbędą się w seriach na czas o kolejności zajętych miejsc decydować będzie czas uzyskany w poszczególnych wyścigach.

Podczas regat będzie ograniczony dostęp do obiektu Malty. Całe regaty przeprowadzone zostaną po stronie starej trybuny oraz wyspy dekoracyjnej. Szczegółowe informacje na temat parkingu, szatni dla zawodników, składowania łodzi przedstawione zostaną wraz z wstępnym programem regat!

ZAPOWIEDŹ DO POBRANIA:

sport_MAK_2015

 

Archiwa