Memoriał Andrzeja Kulczaka - zapowiedź

Memoriał Andrzeja Kulczaka - zapowiedź

ZAPOWIEDŹ

REGATY KAJAKOWE XI MEMORIAŁ IM. ANDRZEJA KULCZAKA

SPRAWDZIAN MŁODZIKÓW I DZIECI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.      Miejsce, termin, organizator.

 • regaty odbędą się w niedzielę 08.06.2014 roku o godz.11.00 nad Jeziorem w Pamiątkowskim,

plaża UMiG Szamotuły,

 • organizatorem jest: UKS Pamiątkowo, KS Posnania, WZKaj.

2.      Uczestnictwo

 • w regatach startują zawodnicy urodzeni w roku 1998 roku i młodsi,
 • juniorzy mł. mogą startować w dwóch konkurencji + Bieg Memoriałowy K-4 500m,
 • kanadyjkarze (juniorzy mł.) i kajakarki (juniorki mł.) mogą startować w dwóch konkurencjach,
 • młodzicy, młodziczki i dzieci mogą startować w 1 konkurencji regat + K-1, C-1 ranking,
 • w wyścigu K-2 open mogą startować osady mieszane kobieta i mężczyzna,
 • w wyścigu o Mistrzostwo Powiatu Szamotulskiego w kajakarstwie turystycznym mogą startować wszyscy zainteresowani z wyłączeniem zawodników.

3.      Konkurencje i Program

- juniorzy mł. 1998/99                                             500 m                         K-1, K-2, K-4, C-1, C-2

- juniorki mł. 1998/99                                             500 m                         K-1, K-2, K-4

- młodzicy 00/01                                                     500 m                         K-2, K-4, C-2

- młodziczki 00/01                                                  500 m                         K-2, K-4

- dzieci chłopcy 02/03                                             500 m                         K-2, K-4, C-2

- dzieci dziewczynki 02/03                                     500 m                         K-2, K-4

- open kobiet, mężczyzn 97 i starsi                         500 m                         K-1, K-2

- turystyczne (T) Mistrz. Pow. Szamotulskiego      500 m                         T-2

 

                   Konkurencje Rankingu

 

 • młodzicy, młodziczki 00/01                          1000 m                       K-1, C-1

oddzielnie każdy rocznik

 • dzieci chłopcy 02/03                                      1000 m                       K-1, C-1
 • dzieci dziewczynki 02/03                              1000 m                       K-1

 

RAMOWY PROGRAM REGAT
UROCZYSTE OTWARCIE REGAT     10.30

 

1.         C-1 dzieci chłopcy 02/03                   1000 m                        11.00

2.         K-1 dzieci dziewczynki 02/03           1000 m                        11.10

3.         K-1 dzieci chłopców 02/03                1000 m                        11.20

4.         C-1 młodzików 01                             1000 m                        11.30

5.         K-1 młodziczek 01                            1000 m                        11.40

6.         K-1 młodzików 01                             1000 m                        11.50

7.         C-1 młodzików 00                             1000 m                        12.00

8.         K-1 młodziczek 00                            1000 m                        12.10

9.         K-1 młodzików 00                             1000 m                        12.20

DEKORACJE BIEGÓW RANKINGOWYCH

10.       K-2 juniorek mł.                                 500 m                          12.30

11.       K-1 juniorów mł.                               500 m                          12.35

12.       K-4 dzieci dziewczynki                     500 m                          12.40

13.       C-2 juniorów mł.                                500 m                          12.45

14.       K-2 dzieci chłopców                          500 m                          12.50

15.       K-1 juniorek mł.                                 500 m                          12.55

 

DEKORACJE

16.       K-2 open                                            500 m                          13.10

17.       K-4 dzieci chłopców                          500 m                          13.15

18.       K-2 młodziczek                                 500 m                          13.20

19.       C-2 dzieci chłopców                          500 m                          13.25

20.       K-2 juniorów mł.                               500 m                          13.30

21.       K-4 młodziczek                                 500 m                          13.35

22.       K-1open kobiet                                  500 m                         13.40

 

DEKORACJE

23.       K-2 dzieci dziewczynek                    500 m                          13.50

24.       K-4 młodzików                                  500 m                          13.55

25.       C-1 juniorów mł.                                500 m                          14.00

26.       C-2 młodzików                                  500 m                          14.05

27.       K-4 juniorek mł.                                500 m                          14.10

28.       K-1 open mężczyzn                           500 m                         14.15

29.       K-2 młodzików                                  500 m                          14.20

30.       K-4 Bieg Memoriałowy jun. mł.        500 m                          14.25

31.       T – 2 wyścig o Mistrz. Powiatu Szamotulskiego   300 m     14.30

 

DEKORACJE – ZAKOŃCZENIE                                                 14.55

 

4.      Zgłoszenia, losowanie, odprawa.

 •  zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach wraz z listą zbiorczą, zawierającą oświadczenie, którego wzór zamieszczony jest w regulaminie PZKaj, opatrzoną pieczęcią klubu i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania klubu należy dostarczyć najpóźniej do 02.06.2014 do godz. 11.00.
 • losowanie z udziałem sędziego głównego odbędzie się w dniu 02.06.2014 roku o godz. 14.00 w siedzibie WZKaj ul. Reymonta 35.
 • odprawa techniczna odbędzie się w dniu 08.06.2014 o godz. 9.30 na plaży UMiG Szamotuły w Pamiątkowie.
 • w czasie trwania regat kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację  zawodniczą (książeczki zdrowia, potwierdzona umiejętność pływania) i umożliwić komisji sędziowskiej jej kontrolę.
 • w konkurencjach rankingu startują obowiązkowo zawodnicy Wojewódzkiej Kadry Młodzików.

 5.    Opłaty

 • za zgłoszenie zawodnika z listy zbiorczej wysokości obowiązującej opłaty 10 zł.

 6.      Sposób przeprowadzenia regat.

 - regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem biegów płaskich i niniejszą zapowiedzią;

- numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady;

- koszty organizacji pokrywają organizatorzy;

- Kolegium Sędziów WZKaj wyznaczy komisję sędziowską;

- szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną;

- zawodnicy w kategorii dzieci startują obowiązkowo w kapokach;

- organizatorzy zapewniają darmowy posiłek;

- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność;

 

W ramach posiadanych środków zostaną ufundowane medale, nagrody oraz puchary dla trzech najlepszych klubów i najlepszych zawodników w kategorii juniorka mł., junior mł. kajakarz, junior mł. kanadyjkarz.

 

Pobierz zapowiedź regat w formie PDF:

KULCZAK_2014