Memoriał Tadeusza Pasika - Zapowiedź

Memoriał Tadeusza Pasika - Zapowiedź

REGULAMIN

REGAT KAJAKOWYCH

MEMORIAŁ im. TADEUSZA PASIKA

23 maja 2015 roku

na rzeka Prosna – Kalisz, Wał Piastowski 1

początek regat o godzinie 11.00

 1. Uczestnictwo

W regatach mogą startować: seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy i dzieci.

Seniorzy, juniorzy i młodzicy mogą startować w dwóch konkurencjach, sztafeta.

Dzieci mogą startować w dwóch konkurencjach.

 1. Konkurencje i program

- seniorzy i juniorzy                 1500 metrów       K-1

- seniorzy i juniorzy                   500 metrów      K-2

- seniorki i juniorki                     500 metrów     K-1

- juniorzy młodsi                       500 metrów       K-1, K-2

- juniorki młodsze                     500 metrów       K-1, K-2

- młodzicy                                 500 metrów       K-1, K-2

- młodziczki                               500 metrów       K-1, K-2

- dzieci – chłopcy                       200 metrów       B-1 lub K-1 500m, K-2 500m

- dzieci – dziewczynki               200 metrów       B-1 lub K-1 500m, K-2 500m

- weterani                                   500 metrów       K-1, K-2

Bieg memoriałowy K-1 4x200m w kolejności: młodzik, junior młodszy, junior, senior, /lub junior/. W biegu memoriałowym mogą brać udział kobiety.

Uwaga:

W biegu B-1 metrów dzieci startują na sprzęcie do gry w piłkę kajakową.

RAMOWY PROGRAM REGAT

Bieg nr 1        K-1             500 metrów      seniorki, juniorki               godz. 11.00

Bieg nr 2        B-1             200 metrów       dzieci - chłopcy               godz. 11.10

Bieg nr 3        K-2             500 metrów      juniorki młodsze               godz. 11.20

Bieg nr 4        B-1             200 metrów    dzieci – dziewczynki         godz. 11.30

Bieg nr 5        K-1             500 metrów       młodzicy                           godz. 11.40

Bieg nr 6        K-2             500 metrów      juniorzy młodsi                 godz. 11.50

Bieg nr 7        K-1             500 metrów       młodziczki                       godz. 12.00

Bieg nr 8        K-2             500 metrów      młodzicy                           godz. 12.10

Bieg nr 9        K-1             1500 metrów     seniorzy, juniorzy              godz. 12.25

Bieg nr 10      K-2            500 metrów      młodziczki                          godz. 12.40

Bieg nr 11       K-1            500 metrów        dzieci – dziewczynki          godz. 12.50

Bieg nr 12       K-2            500 metrów        seniorzy, juniorzy              godz. 13.00

Bieg nr 13       K-1            500 metrów        dzieci – chłopcy                godz. 13.10

Bieg nr 14       K-1            500 metrów      juniorki młodsze              godz. 13.25

Bieg nr 15       K-1            500 metrów       juniorzy młodsi                godz. 13.35

Bieg nr 16       K-2            500 metrów      dzieci – dziewczynki        godz. 13.45

Bieg nr 17       K-2            500 metrów     dzieci – chłopcy                  godz. 13.55

Bieg nr 18       4 x K-1      200 metrów      sztafeta                              godz. 14.30

Bieg nr 19       K-1, K-2    500 metrów     weterani                              godz. 15.00

 1. Zgłoszenia, losowanie, odprawa
  • Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach wraz z listą zbiorczą,              zawierającą oświadczenie wg zawartego w regulaminie PZK wzoru, opatrzoną pieczęcią klubu i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania klubu, należy dostarczyć najpóźniej na losowanie, można przesłać na email : kalisz@interia .pl lub fax 62 77574669
  • Losowanie z udziałem sędziego głównego odbędzie się w dniu 18 .05.2015

o godz. 18.00 na Przystani Letniej KTW, 62-800 Kalisz, Wał Piastowski 1

 • Odprawa techniczna odbędzie się dnia 23.05.2015 o godz. 10.00 na Przystani Letniej KTW, 62-800 Kalisz, Wał Piastowski 1
 • W czasie trwania regat, kierownicy drużyn, muszą posiadać dokumentację  zawodniczą / książeczki zdrowia, karty pływackie i umożliwić     Komisji Sędziowskiej jej kontrolę.

4. Opłaty

 • Za każdą zmianę dokonaną z listy zbiorczej, jednokrotna wysokość obowiązującej diety.
 • Za zgłoszenie osady na odprawe 5-krotna wysokość diety
 • Vadium za protest 10-krotna wysokość obowiązującej diety
 1. Sposób przeprowadzania regat
 • Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem biegów płaskich i niniejszą zapowiedzią.
 • Numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady.
 • Koszty organizacji pokrywa KTW Kalisz i WZK Poznań.
 • Komisję Sędziowską powołuje organizator.
 • Szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną.
 • Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
 • Zawodnicy w kategorii dzieci startują obowiązkowo w kapokach
 • Zawodnicy którzy zajmują miejsca od 1-3 otrzymują medale.
 • W dwóch biegach nagrodą główną będzie Puchar Prezydenta miasta Kalisza  i Puchar Prezesa KTW

PREZES KTW

Lech Burchard

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ MIASTO KALISZ

Zapowiedź do pobrania:

REGULAMIN PASIK 2015