Memoriał Tadeusza Pasika - Zapowiedź regat

Memoriał Tadeusza Pasika - Zapowiedź regat

REGULAMIN REGAT KAJAKOWYCH

MEMORIAŁ TADEUSZA PASIKA

07 maja 2016 roku

 Kalisz, Wał Piastowski 1 – rzeka Prosna

początek regat o godzinie 11.00

 1. Uczestnictwo

W regatach mogą startować: seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy  i dzieci.

Seniorzy, juniorzy i młodzicy mogą startować w dwóch konkurencjach, sztafeta.

Dzieci mogą startować w dwóch konkurencjach.

 1. Konkurencje i program

- seniorzy i juniorzy                 1500 metrów       K-1

- seniorzy i juniorzy                   500 metrów       K-2

- seniorki i juniorki                     500 metrów      K-1

- juniorzy młodsi                        500 metrów       K-1, K-2, C-1, C-2

- juniorki młodsze                      500 metrów       K-1, K-2

- młodzicy                                  500 metrów       K-1, K-2, C-1, C-2

- młodziczki                               500 metrów       K-1, K-2

- dzieci – chłopcy                       200 metrów       B-1 lub K-1 500m, K-2 500m, C-1, C-2

- dzieci – dziewczynki               200 metrów       B-1 lub K-1 500m, K-2 500m

- weterani                                    500 metrów       K-1, K-2

- kobiety open                             200 metrów       C-1

Bieg memoriałowy K-1 4x200m w kolejności: młodzik, junior młodszy, junior, senior, /lub junior/. W biegu memoriałowym mogą brać udział kobiety.

Uwaga:  W biegu B-1 metrów dzieci startują na sprzęcie do gry w piłkę kajakową.

RAMOWY PROGRAM REGAT

K-1             500 metrów        seniorki, juniorki                godz. 11.00

B-1             200 metrów        dzieci - chłopcy

K-2             500 metrów        juniorki młodsze

B-1             200 metrów        dzieci – dziewczynki

K-1             500 metrów        młodzicy

K-2             500 metrów        juniorzy młodsi

K-1             500 metrów        młodziczki

K-2             500 metrów        młodzicy

K-1             1500 metrów      seniorzy, juniorzy

K-2             500 metrów        młodziczki

K-1             500 metrów        dzieci – dziewczynki

K-2             500 metrów        seniorzy, juniorzy

K-1             500 metrów        dzieci – chłopcy

K-1             500 metrów        juniorki młodsze

K-1             500 metrów        juniorzy młodsi

K-2             500 metrów       dzieci – dziewczynki

K-2             500 metrów       dzieci – chłopcy

4 x K-1       200 metrów       sztafeta

K-1, K-2     500 metrów      weterani

C-1             500 metrów       juniorów młodszych

C-2             500 metrów       juniorów młodszych

C-1             500 metrów       młodzików

C-2             500 metrów       młodzików

C-1             200 metrów       dzieci - chłopcy

C-2             200 metrów       dzieci - chłopcy

C-1             200 metrów       kobiety open

Kolejność wyścigów podana zostanie w późniejszym terminie po losowaniu zgłoszeń

 1. Zgłoszenia, losowanie, odprawa
 • Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach wraz z listą zbiorczą, zawierającą oświadczenie wg zawartego w regulaminie PZK wzoru, opatrzoną pieczęcią klubu i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania klubu, należy dostarczyć najpóźniej na losowanie, można przesłać na email : kalisz@interia.pl
 • Losowanie z udziałem sędziego głównego odbędzie się w dniu 05.2016 r.

o godz. 18.00 na Przystani Letniej KTW, 62-800 Kalisz, Wał Piastowski 1

 • Odprawa techniczna odbędzie się dnia 05.2016 r. o godz. 10.00 na Przystani Letniej KTW, 62-800 Kalisz, Wał Piastowski 1
 • W czasie trwania regat, kierownicy drużyn, muszą posiadać dokumentację

zawodniczą / książeczki zdrowia, karty pływackie i umożliwić

Komisji Sędziowskiej jej kontrolę.

 1. Opłaty
 • Za każdą zmianę dokonaną z listy zbiorczej, jednokrotna wysokość obowiązującej diety.
 • Za zgłoszenie osady na odprawę 5-krotna wysokość diety
 • Vadium za protest 10-krotna wysokość obowiązującej diety
 1. Sposób przeprowadzania regat
 • Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem biegów płaskich i niniejszą zapowiedzią.
 • Numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady.
 • Koszty organizacji pokrywa KTW Kalisz i WZK Poznań.
 • Komisję Sędziowską powołuje organizator.
 • Szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną.
 • Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
 • Zawodnicy w kategorii dzieci startują obowiązkowo w kapokach
 • Zawodnicy którzy zajmują miejsca od 1-3 otrzymują medale.
 • W dwóch biegach nagrodą główną będzie Puchar Prezydenta miasta Kalisza i Puchar Prezesa KTW

PREZES KTW

Lech Burchard

 

ZAPOWIEDŹ DO POBRANIA:

REGULAMIN REGAT PASIK 2016

 

Kontakt

Wielkopolski Związek Kajakowy

 • ul. Starołęcka 36
  61-361 POZNAŃ
 • wzkaj@wp.pl
  biuro@wzkaj.poznan.pl
 • Numer konta bankowego związku
  86 1020 4027 0000 1602 1156 9524

Biuro

 • ul. Starołęcka 36
  61-361 POZNAŃ

Wyszukaj

Copyright © 2021 All Rights Reserved. Created by AiO