Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - ZAPOWIEDŹ

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - ZAPOWIEDŹ

ZAPOWIEDŹ 3/2015

REGAT KAJAKOWYCH „MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW”

____________________________________________________________________________________

Miejsce , termin , organizator

Regaty odbędą się w dniu 27.06.2015 o godz. 11.00 na torze regatowym Malta,

organizatorem są:

- Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu,

- Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe

- Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie.

 

Uczestnictwo

w regatach mogą startować zawodnicy roczników 2001/2002/2003 z Województwa Wielkopolskiego i Zachodnio-Pomorskiego

 • młodzicy mogą startować 2-krotnie
 • prawo startu w regatach mają zawodnicy zgłoszeni w PZKaj, posiadający licencję zawodniczą z ważnym badaniem lekarskim.

Konkurencje i program

 • młodzicy rocz. 2001/2002/2003 – punktowane w ramach MMM

młodzicy                                  K-1,K-2,K-4,C-1,C-2 ,        2000 m

młodziczki                                K-1,K-2,K-4,C-1               2000 m

Kolejność rozgrywanych konkurencji podana zostanie w późniejszym terminie

K-1 młodzików                                     2000 m

C-1 młodzików                                     2000 m

C-1 młodziczek                                    2000 m

K-1 młodziczek                                   2000 m

K-4 młodzików                                   2000 m

C-2 młodzików                                     2000 m

K-2 młodziczek                                    2000 m

K-2 młodzików                                     2000 m

K-4 młodziczek                                   2000 m

Zgłoszenia, losowanie, odprawa.

zgłoszenia imienne wraz z listą zbiorczą, należy dostarczyć najpóźniej na losowanie. Zgłoszenie należy wysyłać na adres e-mail: wzkaj@wp.pl , biuro@wzkaj.poznan.pl

 • losowanie z udziałem sędziego głównego odbędzie się w dniu 18.06.2015 r. o godzinie 16.00 w biurze WZKaj Poznań ul. Reymonta 35.
 • odprawa techniczna odbędzie się w dniu 27.06.2015 r. o godz.9.00 w sali audiowizualnej toru regatowego Malta.
 • w czasie trwania regat kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację zawodniczą (książeczki zdrowia, poświadczona umiejętność pływania) i umożliwić komisji sędziowskiej jej kontrolę.

Opłaty

 • za każdą zmianę dokonaną z listy zbiorczej 1-krotna wysokość obowiązującej diety
 • za zgłoszenie osady na 1godz. przed odprawą 5-krotna wysokość obowiązującej diety
 • vadium za protest: 10-krotna wysokość obowiązującej diety

 Sposób przeprowadzenia regat.

 • regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem PZKaj i niniejszą regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem biegów płaskich i niniejszą zapowiedzią.
 • numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady
 • koszty organizacji pokrywa WSS i WZKaj
 • Kolegium Sędziów WZKaj wyznaczy komisję sędziowską
 • szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną
 • zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
 • zawodnicy w kategorii dzieci startują obowiązkowo w kapokach
 • zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III otrzymują medale
 • podczas regat prowadzona będzie punktacja młodzików

MŁODZICY, MŁODZICZKI       K-1, C-1         /21 pkt./

Lok. 1 2-6 7-14
Pkt. 3 2 1

MŁODZICY, MŁODZICZKI       K-2, K-4, C-2   / 11 pkt./

Lok. 1 2-3 4-6
Pkt. 3 2 1

ZAPOWIEDŹ DO POBRANIA:

sport_MMM_2015