Mistrzostwa Rokietnicy - zapowiedź

Mistrzostwa Rokietnicy - zapowiedź

ZAPOWIEDŹ REGAT KAJAKOWYCH
XIX MISTRZOSTWA GMINY ROKIETNICA O PUCHAR FIRMY OLIMPIJCZYK
I IX MISTRZOSTWA O PUCHAR STAROSTY POZNAŃSKIEGO W KAJAKARSTWIE KLASYCZNYM
ORAZ RANKING MŁODZIKÓW I DZIECI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Miejsce, termin, organizator
XIX Mistrzostwa odbędą się w dniu 07.09.2014 o godz. 10.30. na Jeziorze Pamiątkowskim w miejscowości Pamiątkowo na plaży Urzędu Miasta Szamotuły. Organizatorem jest UKS „Błyskawica” Rokietnica ,Firma „Olimpijczyk” i Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu.
Regaty są jednocześnie Rankingem Dzieci i Młodzików WZKaj.

2. Uczestnictwo
Zawodnicy w kategoriach juniorów młodszych mogą startować w trzech konkurencjach, młodzików i dzieci mogą startować w dwóch konkurencjach. Prawo startu mają wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego, posiadający aktualne badania lekarskie. Każdy Klub ma prawo zgłosić dowolną ilość zawodników do poszczególnych konkurencji.

3. Konkurencje i Program
- dzieci chłopcy rocznik 2003 i młodsi K-1, K-2, K-4, C-1, C-2
- dzieci dziewczynki rocznik 2003 i młodsi K-1, K-2
- młodziczki rocznik 01/02 K-1, K-2
- młodzicy rocznik 01/02 K-1, K-2, K-4, C-1, C-2
- juniorki mł. rocznik 99/00 K-1, K-2, K-4
- juniorzy mł. rocznik 99/00 K-1, K-2, K-4 C-1, C-2
- juniorki 97/98 K-1
- juniorzy97/98 K-1, C-1
Start Open dla zawodników starszych ( rocznik 1996 i starsi ) w konkurencji K-1 osady mieszane.
K-1 dzieci chłopcy i dziewczynki rocznik 05/06 start na kajakach SMYK lub VAIDA

RAMOWY PROGRAM REGAT

Nr biegu Godzina Konkurencje

1 11.00 K-1 1000 DZDZ
2 11.07 C-1 1000 DZCHL
3 11.14 K-1 1000 DZCHL
4 11.21 K-1 1000 MLK02
5 11.28 C-1 1000 MLM02
6 11.35 K-1 1000 MLM02
7 11.42 K-1 1000 MLM01
8 11.49 C-1 1000 MLM01
9 11.56 K-1 1000 MLK01

10 12.10 K-1 500 JUNMLK
11 12.14 C-1 500 JUNMLM
12 12.21 K-1 500 JUNMLM
13 12.28 C-2 500 DZCH
14 12.35 K-4 500 DZCH
15 12.42 K-2 500 DZDZ
16 12.49 K-2 500 MLM
17 12.56 C-2 500 MLM

18 13.10 K-2 500 MLK
19 13.14 K-4 500 JUNMLK
20 13.21 K-2 500 JUNMLM
21 13.28 C-2 500 JUNMLM
22 13.35 K-4 500 MLM
23 13.42 K-2 500 DZCH
24 13.56 K-2 500 JUNMLK

25 14.10 K-4 500 JUNMLM
26 14.14 K-1 500 JUNK
27 14.21 K-1 500 JUNM
28 14.28 C-1 500 JUNM
29 14.35 K-2 500 OPEN M i K
30 14.42 K-1 200 DZCH 05/06
31 14.49 K-1 200 DZDZ 05/06

4. Zgłoszenia, losowanie, odprawa
- zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach wraz z listą zbiorczą, zawierającą oświadczenie, którego wzór zamieszczony jest w regulaminie PZKaj, opatrzoną pieczęcią klubu i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania klubu należy wysłać na adres UKS „Błyskawica” 62-090 Rokietnica, ul. Szkolna 3 do dnia 29.08.2013
e-mail: uks-blyskawica @ wp.pl
Telefon kontaktowy: 601 70 66 99 lub 502 622 325
- losowanie z udziałem sędziego głównego odbędzie się w dniu 01.09.2014 o godz. 17.00
w Rokietnicy ul. Modrzewiowa 15.
- ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem losowania
- odprawa techniczna odbędzie się w dniu 07.09.2013 o godzinie 9.30 na plaży UMSz
- w czasie trwania regat kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację
zawodniczą/książeczki zdrowia, karty pływackie/ i umożliwić komisji sędziowskiej jej
kontrolę.

5. Opłaty
- za każdego zawodnika opłata startowa wynosi połowę obowiązującej diety wg zgłoszonej
listy zbiorczej płatne w dniu zawodów.

6. Sposób przeprowadzenia regat
- regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem biegów płaskich i niniejszą
zapowiedzią
- konkurencje w ramach rankingu odbywają się na dystansie 1000 m pozostałe na dystansie
500 m i 200 m
- numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady
- zawodnicy w kategorii dzieci obowiązkowo startują w kapokach
- konkurencje zostaną rozegrane przy minimum 3 osadach, a w przypadku K-4 przy
minimum 2 osadach.

7. Różne
- za I, II, III miejsce zawodnicy otrzymują medale
- zwycięski Klub otrzyma puchar Wójta Gminy
- zwycięski UKS otrzyma puchar Starosty Poznańskiego
- wyścigi open nie są punktowane
Uroczyste zakończenie regat z rozdaniem pucharów i nagród nastąpi około 15.00

 

Pobierz zapowiedź regat w formie PDF:

ROKIETNICA_ZAPOWIEDZ