Ogłoszenie programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Ogłoszenie programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

images`1W bieżącym roku Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało nowy model pomocowego programu pn. „KLUB”
Program skierowany jest do klubów sportowych, których podstawowym celem działalności statutowej jest
upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Z programu mogą być finansowane:
– wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
- organizacja obozów sportowych
- zakup sprzętu sportowego.
Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2016 r.
Szczegółowe informacje oraz wytyczne znajdziecie bezpośrednio na stronie MSiT:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1779,Ogloszenie-programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-wspieranie-przedsiew.html