OTWARCIE SEZONU KAJAKOWEGO 2023 OGÓLNOPOLSKIE REGATY WZKaj 15-04-2023

OTWARCIE SEZONU KAJAKOWEGO 2023 OGÓLNOPOLSKIE REGATY WZKaj 15-04-2023

  ZAPOWIEDŹ
OTWARCIE SEZONU KAJAKOWEGO 2023
OGÓLNOPOLSKIE REGATY WZKaj

________________________________________________________________

 

 

1. Miejsce, termin, organizator
• regaty odbędą się w dniu 15.04.2023 na torze regatowym MALTA. Godzina rozpoczęcia regat zostanie podana po weryfikacji zgłoszeń, jednak nie wcześniej niż o godz. 10:00;
• organizatorem jest Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu.

2. Uczestnictwo
W regatach mogą startować seniorzy, juniorzy, juniorzy mł, młodzicy. Zawodnicy w kategorii młodzika mogą startować maksymalnie w dwóch konkurencjach. Prawo startu mają tylko zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego, posiadający ważne licencje zawodnicze PZKaj. wraz potwierdzoną umiejętnością pływania i aktualnymi badaniami lekarskimi.

3. Konkurencje regat
seniorzy: 2004 i starsi 1 000 m K-1, C-1, K-2, C-2
seniorki: 2004 i starsi 1 000 m K-1, C-1, K-2, C-2
juniorzy: 2005 - 2006 1 000 m K-1, C-1, K-2, C-2
juniorki: 2005 - 2006 1 000 m K-1, C-1, K-2, C-2
juniorzy mł.: 2007 - 2008 1 000 m K-1, C-1, K-2, C-2
juniorki mł.: 2007 - 2008 1 000 m K-1, C-1, K-2, C-2
młodzicy: 2009 - 2011 1 000 m K-1, C-1, K-2, C-2
młodziczki: 2009 - 2011 1 000 m K-1, C-1, K-2, C-2

4. Ramowy program
Minutowy program zawodów zostanie opublikowany po zamknięciu zgłoszeń.
Podczas odprawy technicznej Sędzia Główny ma prawo zmienić program minutowy, ustalony na losowaniu.

5. Zgłoszenia, losowanie, odprawa
• zgłoszenia imienne należy dokonać poprzez system elektroniczny, który zostanie uruchomiony na stronie internetowej PZKaj. pod adresem: http://pzkaj.domtel-sport.pl
• ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 09.04.2023 o godz. 23:59;
• odprawa kierowników ekip odbędzie się w sobotę 15.04.2023 o godz. 08:30 w sali audiowizualnej toru regatowego Malta;
• podpisane listy zbiorcze wraz ze wszystkimi oświadczeniami należy dostarczyć na odprawę;
• kierownicy ekip będą mogli odbierać program regat w dniu zawodów od godz. 08:00 w informacji zawodów – biuro przy hangarach.

6. Opłaty
Opłatę startową należy wpłacić do 14.04.2023 na konto Wielkopolskiego Związku Kajakowego:
PKO BP 1 Oddział/Poznań nr 86 1020 4027 0000 1602 1156 9524
W tytule przelewu należy wpisać: „OTWARCIE SEZONU”
• za każdego zgłoszonego zawodnika z listy w systemie elektronicznym – 30,00 zł
• za dogłoszenie zawodnika jedynie z listy zbiorczej, wysokość obowiązującej diety – 45,00 zł
• wadium za protest 10-krotna wysokość obowiązującej diety - 450,00 zł
• wadium za odwołanie 20-krotna wysokość obowiązującej diety - 900,00 zł

7. Sposób przeprowadzenia regat
• regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem PZKaj. i niniejszą zapowiedzią;
• każda łódź biorąca udział w regatach musi spełniać zapis regulaminu wyścigów kajakarstwa klasycznego pkt. 2.1. oraz 2.2.;
• numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady;
• zawodnicy w kategorii młodzików startują obowiązkowo w kapokach;
• w kategorii młodzika (każdy rocznik oddzielnie) rozgrywane będą tylko wyścigi finałowe ze startu wspólnego;
• w pozostałych kategoriach rozgrywane będą wyścigi eliminacyjne i finały A;
• system kwalifikacji:
o 2 eliminacje – 2 pierwszych + 5 z najlepszym czasem (L)
o 3 eliminacje – 2 pierwszych + 3 z najlepszym czasem (L)
o 4 eliminacje – zwycięzcy z poszczególnych wyścigów + 5 z najlepszym czasem (L)
o 5 eliminacji i więcej – zwycięzcy z poszczególnych wyścigów + 5 z najlepszym czasem (L)
• zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III, otrzymają medale;
• drużyny, które zajmą miejsca I-VI otrzymają puchary;
• punktacja prowadzona będzie za miejsca I-X
o I miejsce - 10 pkt.
o IX miejsce - 1 pkt.
• w przypadku braku osady w danej konkurencji istnieje możliwość na wniosek Trenera Koordynatora WZKaj do Organizatora, łączenia konkurencji w różnych kategoriach wiekowych oraz zgłoszenia zawodnika młodszego w starszej kategorii wiekowej;
• dana konkurencja odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się min 2 osad;
• koszty organizacji pokrywa WZKaj;
• Kolegium Sędziów WZKaj wyznaczy komisję sędziowską;
• szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną;

8. Informacja organizatora
• Obsługa medyczna
organizator zapewni obsługę medyczną w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich uczestników;
• Punkt informacji – biuro zawodów
w punkcie informacyjnym może przebywać obsługa techniczna oraz maksymalnie jedna obsługiwana osoba;
• Organizacja i przepływ zawodników
organizator zapewnia miejsca postoju pojazdów na parkingu usytuowanym nad trybunami zewnętrznymi. Na wyznaczonym parkingu, parkują samochody wraz z przyczepami do przewożenia kajaków. Wioska zawodnicza jest niedostępna dla jakichkolwiek pojazdów oraz przyczep. W wiosce zawodniczej organizator zapewni każdemu klubowi miejsce do bezpiecznego składowania sprzętu;
• Wyżywienie
organizator służy pomocą w zamówieniu ciepłego posiłku – koszt 32 zł, zamówienia należy składać na adres e-mail: wzkaj@wp.pl do 10.04.2023

 

Załączniki do pobrania

Archiwa