Posiedzenie Komisji Sportu ZMP w Legnicy

Posiedzenie Komisji Sportu ZMP w Legnicy

W dniach 29-30 maja w Legnicy odbywa się wyjazdowe posiedzenie Komisji Sportu Związku Miast Polskich. Zebrani podczas posiedzenia delegaci podsumowali bieżącą, kończącą się VII kadencję, a następnie wybrali władze Komisji na lata 2019-2023.

Przewodniczącą, po raz kolejny, została dr Ewa Bąk - Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania. W Prezydium Komisji Sportu oprócz stolicy Wielkopolski znaleźli się przedstawiciele: Łodzi, Torunia, Kielc, Legnicy czy Kozienic.

Komisje powoływane są przez Zarząd Związku Miast Polskich. W VII kadencji działało 17 stałych komisji tematycznych, a po tegorocznych zmianach będzie ich funkcjonować 19. W ich skład wchodzą reprezentanci samorządów miast członkowskich. Komisje działają m. in. w celu opiniowania i przygotowania stanowisk i wniosków dot. aktów prawnych, wymiany doświadczeń, a także bieżącej analizy stanu danej dziedziny.

Archiwa