Ranking Młodzików 2023/2024 - 18.11.2023 - Wyniki

Ranking Młodzików 2023/2024 - 18.11.2023 - Wyniki

RANKING ZIMA  2023 CZ.1 - ZAPISY I ODPRAWA
 
Zapisy zawodników i zawodniczek wysyłamy na adres mailowy kamilsiwinski21@gmail.com (imię i nazwisko, rok urodzenia, klub) do 17.11.2023 (piątek). 
 
Odprawa odbędzie się w Klubie Sportowym Energetyk Poznań 18.12.2023 o godzinie 9:30.
Na odprawie zostaną przekazane dodatkowe informacje odnośnie kryteriów oceniania poszczególnych konkurencji. 
 
Planowany start Rankingu godzina 10:00:
- Rocznik 2010 - klub Warta Poznań
- Rocznik 2011 - klub Stomil Poznań
- Rocznik 2012, 2013 i młodsi - klub Energetyk Poznań
 
 

ĆWICZENIA RANKING ZIMA 2023/2024

W dniu 18.11.2023 odbędzie się Ranking Młodzików 2023/2024

 

2010 KLUB SPORTOWY WARTA:
1. Bieg na ok. 3300m (trzy okrążenia)
2. Zwis na drążku na ugiętych rękach, brodą na wysokości drążka (maksymalna ilość czasu)
3. Przeskoki boczne przez ławę / skrzynię obunóż (60 sekund)
4. Wall ball / Przysiad do piłki z wyrzutem piłki lekarskiej 2kg o ścianę (20 wyrzutów w jak
najszybszym czasie)
5. Dociąganie 20kg dziewczyny / 25kg chłopcy (60 sekund)

 

2011 KLUB SPORTOWY STOMIL:
1. Bieg na ok. 2400m (dwa okrążenia)
2. Zwis na drążku na ugiętych rękach podchwytem, brodą na wysokości drążka (maksymalna ilość
czasu)
3. Rzut piłką lekarską 3kg za siebie (dwie próby maksymalna odległość)
4. Przeskoki boczne przez ławę / skrzynię obunóż (60 sekund)

 

2012 KLUB SPORTOWY ENERGETYK:
1. Bieg na ok. 1400m (jedno lub dwa okrążenia)
2. Tor przeszkód
3. Zwis na drążku na ugiętych rękach, brodą na wysokości drążka (maksymalna ilość czasu)

 

 

 

2013 I MŁODSI KLUB SPORTOWY ENERGETYK:
1. Bieg na ok. 1000m (jedno okrążenie)
2. Tor przeszkód

Trasy biegów zostały zmodyfikowane 15-11-2023, proszę zwrócić uwagę na powyższe - nowe mapki.

Linki do ćwiczeń:
1. Przeskoki boczne przez ławę / skrzynię obunóż
https://www.youtube.com/watch?v=EwFUlxfe5G8
2. Wall ball / Przysiad do piłki z wyrzutem piłki lekarskiej 2kg o ścianę
https://www.youtube.com/watch?v=EqjGKsiIMCE
3. Rzut piłką lekarską za siebie
https://www.youtube.com/watch?v=WztU7X66Wwg
4. Zwis na drążku na ugiętych rękach podchwytem, brodą na wysokości drążka
https://www.youtube.com/watch?v=0MByoeammmw

 

ZASADY RANKINGU ZIMA 2023/2024

1. W zimowym Rankingu młodzików i dzieci obywają się trzy osobne starty klasyfikujące –
dwa startu ogólnorozwojowe na lądzie oraz jeden basen pływacki. By móc zostać
sklasyfikowanym w klasyfikacji generalnej Rankingu zimowego, trzeba wziąć udział w
minimum dwóch startach;

2. Kategorie grup
Ranking podzielony jest na szesnaście kategorii podzielonych na wiek, płeć i specjalizacje
sportową: kajakarstwo młodzicy 1 (2010), kajakarstwo młodzicy 2 (2011), kajakarstwo młodzicy 3
(2012), kajakarstwo dzieci chłopcy (2013 i młodsi), kajakarstwo młodziczki 1 (2010), kajakarstwo
młodziczki 2 (2011), kajakarstwo młodziczki 3 (2012), kajakarstwo dzieci dziewczynki (2013 i
młodsze), kanadyjkarstwo młodzicy 1 (2010), kanadyjkarstwo młodzicy 2 (2011), kanadyjkarstwo
młodzicy 3 (2012), kanadyjkarstwo dzieci chłopcy (2013 i młodsi), kanadyjkarstwo młodziczki 1
(2010), kanadyjkarstwo młodziczki 2 (2011), kanadyjkarstwo młodziczki (2012) oraz
kanadyjkarstwo dzieci dziewczynki (2013 i młodsze);

3. Punktacja poszczególnych konkurencji
W zależności od kategorii odbędzie się od dwóch do pięciu konkurencji (basen jedna konkurencja
na danym dystansie). W każdej z nich system punktacji będzie taki sam tj. będzie zależny od ilości
startujących osób w danej kategorii, liczona od ostatniej kwalifikującej się osoby, która otrzyma 1
punkt, a kolejno pozycje wyżej o punkt więcej. Przykładowo: wystartowało 20 osób w danej
konkurencji, ostatnia osoba otrzymuje 1 punkt, przedostatnia 2 punkty itd. a pierwsza 20 punktów;

4. Punktacja etapu Rankingu Zimowego
Po zsumowaniu punktów z ze wszystkich konkurencji punkty do Rankingu z danego etapu otrzyma
pierwsze 15 osób. Punktacja zaczyna się od miejsca pierwszego, które otrzymuje 15 punktów.
Każde miejsce niżej otrzymuję punkt mniej, aż do miejsca piętnastego, które otrzymuje jeden
punkt;

5. Punktacja ogólna za Ranking Zimowy
Do ogólnej klasyfikacji zawodników/czek brane są pod uwagę wszystkie trzy odbyte etapy
Rankingu. By móc zostać sklasyfikowanym w klasyfikacji generalnej Rankingu zimowego, trzeba
wziąć udział w minimum dwóch startach. Po zsumowaniu wszystkich etapów, punkty za Ranking
Zimowy otrzymuje 15 najlepszych zawodników/czek. Punktacja zaczyna się od miejsca
pierwszego, które otrzymuje 15 punktów. Każde miejsce niżej otrzymuję punkt mniej, aż do
miejsca piętnastego, które otrzymuje jeden punkt;

6. Zgłoszenia
Zgłoszeń dokonujemy na adres mailowy kamilsiwinski21@gmail.com najpóźniej do godziny
16:00 dnia poprzedzającego starty. Wysyłanie zgłoszeń w terminie ułatwi sprawy
organizacyjne w trackie jak i po startach, skróci czas spisywania wyników oraz zminimalizuję
błędy, które mogą powstać na etapie spisywania wyników.
Wyniki z basenu wysyłamy do dnia ustalonego przez koordynatora. Późniejsze przesłanie
wyników jest możliwe, gdy w wyjątkowych okolicznościach nie będzie możliwe zorganizowanie
testu, najpóźniej do tygodnia od wyznaczonego terminu.
Trener Koordynator Kadry Młodzików WZKaj Kamil Siwiński

7. Wyniki

Do pobrania w pliku pdf poniżej w załączniku.

Załączniki do pobrania

Archiwa