Skład Zarządu WZKaj

Skład Zarządu WZKaj

W dniu 19.01.2017 roku na przystani kajakowej KS Posnania Poznań odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków WZKaj, podczas którego wybrano nowe władze. Na funkcję prezesa wystartowało 2 kandydatów: Aneta Górecka (otrzymała 12 głosów) oraz dotychczasowy prezes Ireneusz Pracharczyk (otrzymał 16 głosów).

W skład nowego Zarządu weszli:

Prezes Zarządu - Ireneusz Pracharczyk

V-ce Prezes ds. Finansowych - Lech Buchard

V-ce Prezes ds. Organizacyjnych - Agata Dziamska

V-ce Prezes ds. Sportowych - Ryszard Oborski

Członek ds. Parakajakarstwa - Paweł Łukaszewicz

Przewodniczący Rady Trenerów / sekretarz - Maciej Wyszkowski

Przedstawiciel UKS - Małgorzata Wardowicz

Przedstawiciel Klubów Turystycznych - Krzysztof Michalski

Przewodniczący Kolegium Sędziów - Aneta Górecka

 

Komisja Rewizyjna będzie obradować w składzie:

Przewodnicząca - Hanna Wocko

Sekretarz - Ewa Bresińska-Krawiec

Członek - Izabela Dylewska

Nowym władzą gratulujemy!