Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiego Związku Kajakowego

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiego Związku Kajakowego

12 maja 2017 r. w Poznaniu na Torze Regatowym Malta (ul. Wiankowa 3) odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiego Związku Kajakowego.

Ostateczny termin, nadesłania do biura PZKaj zgłoszenia udziału w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Członków PZKaj upływa 21 kwietnia br. o godz. 24.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków PZKaj.
 2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy oraz Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji:

- Mandatowo-Skrutacyjnej

- Uchwał i Wniosków

 1. Sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe PZKaj. za 2016r. (ref. T.Wróblewski i I.Gajewska).
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Przedstawienie projektu Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej.
 4. Dyskusja.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności PZKaj.za 2016 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZKaj.za 2016 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej.
 9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podsumowanie obrad.
 11. Zamknięcie obrad.

Kontakt

Wielkopolski Związek Kajakowy

 • ul. Starołęcka 36
  61-361 POZNAŃ
 • wzkaj@wp.pl
  biuro@wzkaj.poznan.pl
 • Numer konta bankowego związku
  86 1020 4027 0000 1602 1156 9524

Biuro

 • ul. Starołęcka 36
  61-361 POZNAŃ

Wyszukaj

Copyright © 2021 All Rights Reserved. Created by AiO