Wybory do Rady Trenerów oraz Uczniowskich Klubów Sportowych

Wybory do Rady Trenerów oraz Uczniowskich Klubów Sportowych

Wielkopolski Związek Kajakowy informuje, że 29.11.2016 odbędą się wybory do Rady Trenerów oraz Uczniowskich Klubów Sportowych.

Uczniowskie Kluby Sportowe - godzina 17.30. W wyborach mają prawo wziąć udział delegaci - po 1 na klub - z UKSów zrzeszonych w WZKaj oraz z opłaconą składką członkowską!

Kluby Sportowe - godzina 18.80. W wyborach prawo udziału z głosem wyborczym mają osoby pracujące w klubach sportowych zrzeszonych w WZKaj jako trenerzy/instruktorzy. Każdy klub zobowiązany jest dostarczyć do dnia 22.11.2016 roku do biura WZKaj pisemne zaświadczenie (podpisane przez upoważnione osoby zgodnie ze statutem) potwierdzające pracę jako trener/instruktor wydane przez Zarząd Waszego Klubu.
Upoważnienia można dostarczać mailowo (biuro@wzkaj.poznan.pl) a oryginał zaświadczenia należy dostarczyć najpóźniej w dniu wyborów.

UWAGA: Wybory odbędą się na Torze Regatowym Malta - I piętro SALA C - za sekretariatem!!!