Wybory komisji WZKaj

Wybory komisji WZKaj

W Wielkopolskim Związku Kajakowym odbyły się 3 zebrania sprawozdawczo-wyborcze.

Wybory otworzyły Uczniowskie Kluby Sportowe. W skromnym gronie, 6 marca 2021 roku, wszyscy zebrani zgodnie zadecydowali, że Przewodniczącą UKS na lata 2021-2024 zostanie Małgorzata Wardowicz, która z radością przyjęła funkcję. Zaznaczmy, że to już druga kadencja Małgorzaty na tym stanowisku. Gratulujemy.

Tuż po zebraniu UKS, tego samego dnia, odbyło się zebranie Rady Trenerów. W zebraniu wzięło udział 18 delegatów. Trenerzy zgodnie postanowili, że  Przewodniczącym Rady Trenerów na lata 2021-2024 zostanie Maciej Wyszkowski. Maciej również będzie kontynuował wcześniej rozpoczęta prace na stanowisku, bowiem to jego kolejna kadencja Przewodniczego.

Następnie została wybrana Rada Trenerów, w składzie (kolejność nazwisk alfabetyczna)

1. Adam Kaczmarek
2. Tadeusz Kasprzak
3. Ryszard Oborski
4. Maciej Skrzypczak
5. Kamil Siwiński
6. Piotr Wojciechowski
Trenerem Koordynatorem został Piotr Wojciechowski.
13 marca miało miejsce zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Kajakowego. Sędziowie licznie stawili się na spotkanie i po krótkim czasie zatwierdzili jedyną zgłoszoną kandydatkę na funkcję Przewodniczącej Kolegium Sędziów WZKaj.
Prezydium zostało wybrane następująco:
Jolanta Rzepka - Przewodnicząca
Agata Dziamska - Zastępca Przewodniczącej
Anita Kaczmarek - Sekretarz
Izabela Dylewska - Przedstawiciel Kajakarstwa Klasycznego i Maratonu
Mariusz Sikora - Przedstawiciel Techniczny.
W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować Izabeli Dylewskiej, która ufundowała dla wszystkich sędziów obecnych na zebraniu maseczki.
Przewodniczącym składamy serdeczne gratulacje i życzymy wytrwałości w pracy na rzecz Wielkopolskiego Związku Kajakowego.
JR