Wyniki Rankingu ogólnorozwojowego dzieci i młodzików

Wyniki Rankingu ogólnorozwojowego dzieci i młodzików

17 marca na przystaniach kajakowych nad Wartą (ul. Wioślarska) odbyła się kolejna edycja Rankingu

ogólnorozwojowego dzieci i młodzików, którego organizatorem jest Wielkopolski Związek Kajakowy. W zawodach wzięło udział ponad 150 zawodników ze wszystkich wielopolskich klubów kajakowych.

Wyniki

Dzieci Chłopcy 2006-7

Dzieci chlopcy kanadyjkarze 2006

Dziewczynki 2006-7

Młodzicy kanadyjkarze 2005

Młodzicy 2004

Młodzicy 2005

Młodzicy kanadyjkarze 2004

Młodziczki 2004

Młodziczki 2005