ZAPOWIEDŹ - REGATY KAJAKOWE XX MEMORIAŁ IM. A. KULCZAKA / RANKING DZIECI I MŁODZIKÓW 15-06-2024 w Pamiątkowie

ZAPOWIEDŹ - REGATY KAJAKOWE XX MEMORIAŁ IM. A. KULCZAKA / RANKING DZIECI I MŁODZIKÓW 15-06-2024 w Pamiątkowie

 1. Termin, miejsce, organizator:
  − regaty odbędą się 15 czerwca 2024 roku o godz.10.00 nad jeziorem w Pamiątkowie, plaża UMiG Szamotuły,
  − organizatorem jest: WZKaj, KS AZS-AWF Poznań, UKS Pamiątkowo.

  2. Uczestnictwo:
  − juniorzy mł. mogą startować w dwóch konkurencjach + bieg Memoriałowy K-4 500m
  (osada K-4 w wyścigu memoriałowy może być uzupełniony w 50% rocznikiem młodszym),
  − kanadyjkarze (juniorzy mł.) i kajakarki (juniorki mł.) mogą startować w dwóch konkurencjach,
  − kanadyjkarki (juniorki mł.) mogą startować w jednej konkurencji C-1,
  − młodzicy, młodziczki mogą startować w jednej konkurencji regat + K-1, C-1 ranking,
  − dzieci chłopcy i dziewczynki mogą startować w jednej konkurencji regat + K-1, C-1 ranking,
  − K-1, kobieta i K-1 mężczyzna rocznik 2005 i starsi, startują w konkurencji OPEN,
  − w kategorii master mogą startować zawodnicy rocznik 1989 i starsi,
  − w wyścigu o Mistrzostwo Powiatu Szamotulskiego w kajakarstwie turystycznym mogą startować wszyscy zainteresowani z wyłączeniem zawodników.

  3. Konkurencje:
  − juniorzy mł. 2008/2009 500 m K-1, K-2, K-4, C-1, C-2
  − juniorki mł. 2008/2009 500 m K-1, K-2, K-4, C-1
  − młodzicy 2010/2011/2012 500 m K-2, K-4, C-2
  − młodziczki 2010/2011/2012 500 m K-2, K-4,
  − dzieci chłopcy 2013 i młodsi 500 m K-2, K-4, C-2
  − dzieci dziewczynki 2013 i młodsi 500 m K-2, K-4,
  −kanadyjkarki młodziczki, dzieci dziewczynki 500 m C-2
  − OPEN kobiet i mężczyzn 2005 i starsi 300 m K-1
  − masters 1989 i starsi 300 m K-1
  − turystyczne (T) Mistrz. Pow. Szamotulskiego 300 m T-2
  (zgłoszenia na T-2 do godz. 12.00 w sekretariacie zawodów)Konkurencje Rankingu:
  − młodzicy, młodziczki 10/11/12 - oddzielnie każdy rocznik 1000 m K-1, C-1
  − młodziczki 10/11/12 500 m C-1
  − dzieci chłopcy 2013 i młodsi 1000 m K-1
  − dzieci chłopcy 2013 i młodsi 500 m C-1
  − dzieci dziewczynki 2013 i młodsi 1000 m K-1
  − dzieci dziewczynki 2013 i młodsi 500 m C-1

  RAMOWY PROGRAM REGAT:
  UROCZYSTE OTWARCIE REGAT 10.00
  1. K2 młodzików 500 m
  2. C1 młodziczek 2010/2011 500 m
  3. C1 dzieci dziewczynki 500 m
  4. K2 juniorek młodszych 500 m
  5. K4 młodziczek 500 m
  6. C2 dzieci chłopców 500 m
  7. K1 dzieci chłopców 1000 m
  8. C1 młodzików 2010 1000 m
  9. K1 Dzieci dziewczynek 1000 m
  10. C2 juniorów młodszych 500 m
  11. K2 juniorów młodszych 500 m
  12. C1 młodzików 2011 1000 m
  13. K1 młodzików 2010 1000 m
  14. K2 młodziczek 500 m
  15. C1 juniorek młodszych 500 m
  16. K4 juniorek młodszych 500 m
  17. C1 dzieci chłopców 500 m
  18. K1 dzieci dziewczynek 1000 m
  19. K1 młodzików 2011 1000 m
  20. K4 dzieci chłopców 500 m
  21. K1 juniorów młodszych 500 m
  22. C2 Dzieci dziewczynki i młodziczki 500 m
  23. K2 dzieci chłopców 500 m
  24. K1 młodzików 2012 1000 m
  25. C1 młodzików 2012 1000 m
  26. K1 młodziczek 2012 1000 m
  27. K4 dzieci dziewczynek 500 m
  28. K1 OPEN mężczyzn 300 m
  29. K1 młodziczek 2011 1000 m
  30. K1 OPEN kobiet 300 m
  31. C1 juniorów młodszych 500 m
  32. K2 dzieci dziewczynek 500 m
  33. C2 młodzików 500 m
  34. T2 wyścig o Mistrz. Powiatu Szam. 300 m
  35. K1 młodziczek 2010 1000 m
  36. K4 młodzików 500 m
  37. C1 młodziczek 2012 500 m
  38. K1 masters 300 m
  39. K1 juniorek młodszych 500 m
  40. K4 juniorów mł. - Bieg Memoriałowy 500 m

  4. Zgłoszenia, losowanie, odprawa:
  − zgłoszenia należy dokonać poprzez internetowy system zgłoszeń PZKaj, znajdujący się pod adresem: http://pzkaj.domtel-sport.pl/
  do 9.06.2024r. do godziny 23:59
  − podpisane listy zbiorcze należy dostarczyć najpóźniej na odprawę techniczną w dniu zawodów.
  − odprawa techniczna odbędzie się w dniu o godz. 8.45 na plaży UMiG Szamotuły w Pamiątkowie.

  5.  Opłaty:
  − za zgłoszenie zawodnika z listy zbiorczej wysokości obowiązującej opłaty 40zł

  6. Sposób przeprowadzenia regat:
  − regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem PZKaj i niniejszą zapowiedzią;
  − rozgrywane będą tylko wyścigi finałowe;
  − numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady;
  − koszty organizacji pokrywają organizatorzy;
  − Kolegium Sędziów WZKaj wyznaczy komisję sędziowską;
  − szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną;
  − zawodnicy w kategorii dzieci startują obowiązkowo w kapokach;
  − organizatorzy zapewniają darmowy posiłek dla zawodników;
  − zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
  − organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia, kradzieży czy zgubienia sprzętu i rzeczy osobistych.

  7.Nagrody, medale, puchary:
  − medale oraz nagrody rzeczowe dla zawodników za zajęcie I-III miejsca,
  − prowadzona będzie punktacja klubowa oraz osobno punktacja UKS,
  − punktacja za miejsca I-IX; I miejsce – 10 punktów, IX miejsce – 1 punkt,
  − za zajęcie I-III miejsca puchary dla trzech najlepszych klubów oraz osobno dla trzech najlepszych UKS

  REGATY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
  URZĘDU MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

Załączniki do pobrania

Archiwa