ZAPOWIEDŹ - XXVIII MEMORIAŁ LECHA SŁAWATYCKIEGO CHEŁMNO 2-09-2023r.

ZAPOWIEDŹ - XXVIII MEMORIAŁ LECHA SŁAWATYCKIEGO CHEŁMNO 2-09-2023r.

1. Cel:
Uczczenie pamięci zasłużonego trenera i wychowawcy wielu pokoleń zawodników Lecha Sławatyckiego Popularyzacja kajakarstwa integracja dzieci i młodzieży. Spotkanie ludzi sportu i sympatyków kajakarstwa.

2. Termin, miejsce i organizator:
Regaty odbędą się nad Jeziorem Starogrodzkim w dniu 02.09.2023 Przystań UKS ,,Nadwiślanin-Sokół'' Chełmno, ul. Gen. J. Jastrzębskiego 5 Organizator: UKS ,,Nadwiślanin-Sokół'' Chełmno
Współorganizatorami są:
• Urząd Miasta Chełmna
• “FAM” Chełmno

3. Konkurencje:
Junior 2005-2006
● Kobiety K-1 C-1 500m
K-2 500m
● Mężczyźni K-1 C-1 500m
K-2 ,C-2 500m
Junior młodszy 2007-2008
● Kobiety K-1 C-1 500m
K-2 500m
● Mężczyźni K-1 C-1 500m
K-2 ,C-2 500m
Młodzik 2009
● Dziewczynki K-1 C-1 200m
K-2 200m
● Chłopcy K-1 C-1 200m
K-2 ,C-2 200m
Młodzik 2010
● Dziewczynki K-1 C-1 200m
K-2 200m
● Chłopcy K-1 C-1 200m
K-2 ,C-2 200m
Młodzik 2011
● Dziewczynki K-1 C-1 200m
K-2 200m
● Chłopcy K-1 C-1 200m
K-2 ,C-2 200m
Dzieci 2012 i 2013
● Dziewczynki K-1 C-1 200m
K-2 200m
● Chłopcy K-1 C-1 200m
K-2 ,C-2 200m

4. Uczestnicy:
W każdej kategorii wiekowej zawodnicy mają prawo do dwóch konkurencji. Do każdej konkurencji można zgłaszać dowolną liczbę osad. Prawo Startu w regatach mają tylko zawodnicy zgłoszeni do PZK posiadający licencję zawodniczą, Badania lekarskie oraz pływania potwierdzone przez upoważnione osoby. Organizacja zgłaszająca ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Podczas odprawy technicznej Sędzia główny ma prawo zmienić program minutowy, ustalony podczas losowania.

5. Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną:
e-mail: maciej.m.kaczmarek@wp.pl oraz piteras5@wp.pl

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 25.08.2023r. Do godz 24:00
Zgłoszenia należy wykonać zgodnie z wzorami dostępnymi na PZKaj. Załącznik nr 1- alfabetyczna lista zbiorcza zawodników z ich numerami licencji Pzkaj, rocznikiem urodzenia wraz z oświadczeniem, podpisem osoby upoważnionej do działania w imieniu organizacji zgłaszającej
Załącznik nr 2 – zgłoszenie zawodników do poszczególnych konkurencji z numerami licencji i rocznikiem urodzenia
Zgodnie z pkt. 5.3.2 aktualnego regulaminu wyścigów kajakarstwa klasycznego, kierownicy ekip muszą dostarczyć oryginały podpisanych list zbiorczych, ze stosownym oświadczeniem przed rozpoczęciem odprawy technicznej, mimo wcześniejszego wysłania listy drogą elektroniczną.

6. Ramowy program:
Godz; 9:30- odprawa techniczna kierowników ekip, bar Strefa - plaża miejska lub w innym miejscu wyznaczonym przez organizatora
Godz: 10:30- Rozpoczęcie regat

7. Opłaty:
Za każdego zgłoszonego zawodnika z listy zbiorczej 17 zł. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, koszty uczestnictwa kluby.
Opłatę należy dokonać po odprawie technicznej. Brak opłat startowych będzie stanowić podstawę do niedopuszczenia zawodników do startu w regatach.

8. Nagrody:
Za zajęcie I-III miejsca w poszczególnych konkurencjach zawodnicy otrzymują medale.
Puchary za I-III miejsce w wyścigach memoriałowych
• K-1 500m Mężczyzn- juniorzy młodsi

9. Różne
W czasie regat kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację zawodniczą, licencje zawodnicze, umożliwić ich kontrolę Komisji Sędziowskiej. Kluby zobowiązane są do zabezpieczenia na łodziach numerów startowych. Łodzie biorące udział w zawodach muszą spełniać warunki zawarte w rozdziale 2 regulaminu ,, Wyścigów kajakarstwa klasycznego'' Pzkaj. Zawodnicy w kategorii młodzicy i dzieci startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych. Sędzia główny regat w sprawach danego klubu uznaje za przedstawiciela wyłącznie upoważnionego kierownika klubu.
W pozostałych sprawach nie objętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy regulaminu ,, Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego'' PZKaj.

ORGANIZATORZY

Archiwa