Zasady dotyczące składania wniosków o wydanie lub przedłużenie licencji sędziego PZKaj na lata 2017-2020

Zasady dotyczące składania wniosków o wydanie lub przedłużenie licencji sędziego PZKaj na lata 2017-2020

Dokument dot. wydania lub przedłużenia licencji sędziego PZKaj, kierowany do Kolegium Sędziów WZKaj, które po pozytywnym zaopiniowaniu przesyła do Kolegium Sędziów PZKAJ - kolegi Leszka Bireckiego

Wniosek powinien składać się z 4 załączników:

Załącznik nr 1.

Pobrany z witryny internetowej PZKaj (adres: https://www.pzkaj.pl; zakładka Kolegium Sędziów – Licencje i regulaminy) formularz „Wniosek o przyznanie lub przedłużenie licencji sędziowskiej” należy wypełnić czcionką ARIAL, rozmiar czcionki 10.
W miejscu „podpis” wpisujemy drukiem imię i nazwisko osoby ubiegającej się o licencję. Nie podpisujemy, nie wstawiamy elektronicznego podpisu, nie skanujemy. Do wniosku NIE WKLEJAMY zdjęcia!!!

WNIOSEK_LIC_02.03.2017

Załącznik nr 2.

Zdjęcie zapisane w formacie JPG w rozdzielczości nie mniejszej niż 500 x 750 pikseli (może być większe). Nazwa pliku musi zawierać nazwisko i imię oraz rok urodzenia. Przykładowo: „kowalskijan1975.jpg” lub „malinowskizenon1979.jpg”

Załącznik nr 3.

Potwierdzenie dokonania przelewu na konto PZKaj (konto numer: 53 1240 2034 1111 0000 0307 0530) kwoty 30,00 zł. W przypadku wpłat grupowych - potwierdzenie winno zawierać imienną listę osób, których ta wpłata dotyczy.

Załącznik nr 4.

Indywidualne potwierdzenia posiadanych uprawnień i klas w poszczególnych specjalnościach – udokumentowane tak jak wyżej w postaci plików JPG lub skanów dokumentów (wymóg dotyczy osób wnioskujących o licencję po przerwie lub po raz pierwszy)

Na dokumenty czekamy do 08.04.2017 roku!!!

Kolegium Sędziów WZKaj

Archiwa