Zgrupowanie BOROWICE dopłaty do obozu

Zgrupowanie BOROWICE dopłaty do obozu

Dopłaty do zgrupowania BOROWICE 2017 w wysokości 410,00 PLN zgodnie z powołaniami należy dokonać do dnia 19.01.2017 roku na konto WZKaj.

Wielkopolski Związek Kajakowy
ul. Reymonta 35
60-791 POZNAŃ

Konto WZKaj: PKO BP 1 Oddział/Poznań
86 1020 4027 0000 1602 1156 9524

z dopiskiem: imię i nazwisko, klub - Borowice 2017